Правна информация

Последна актуализация: 1 октомври 2013 г

Добре дошли в уебсайта на Lactacyd („Уебсайтът“).

Уебсайтът се управлява от Omega Pharma Innovation & Development NV (наричани “Omega”, “ние” или “нас”).

Вашето съгласие &и промени в Правната информация

Чрез достъпа и употребата на Уебсайта Вие потвърждавате, че сте прегледали и сте съгласни с Правната информация. Уебсайтът, неговото съдържание и Правната информациямогат да бъдат актуализирани или променяни от време на време, без предупреждение. Влизайки и използвайки Уебсайта след такава актуализация или промяна, Вие се обвързвате със всяка актуализация или промяна. Затова молим четете периодично Правната информация.

Наличност на Уебсайта

Уебсайтът е създаден в съответствие със законите и регулациите на Европейския съюз и е показан за ползване само от членове на Европейския съюз. Достъпът до сайта може да е нелегален за определени личности или държави извън Европейския съюз. Ако влизате в Уебсайта извън Европейския съюз, го правите на собствен риск и отговорност.

Не е източник на медицинска информация

Уебсайтът и съдържанието на Уебсайта са представени в общодостъпна формаи са само за информационни цели. Уебсайтът и неговото съдържание не са показани, нито се препоръчват като заместители на професионалната медицинска консултация. Нищо от съдържанието на този Уебсайт не е показано и не трябва да се използва за диагноза или лечение. Винаги се консултирайте с Вашия лекар или друг квалифициран медицински работник относно всяко медицинско състояние ли лечение. Никога не пренебрегвайте лекарското мнение и не се бавете да го потърсите, заради нещо, което сте прочели в този сайт.

Информация за продукти или услуги

Информацията предоставена в Уебсайта може да варира между отделните страни и не всички продукти и/ или услуги могат да бъда налични във всяка страна. Референция към продукт или услуга не означава, че този продукт или услуга ще бъдат налични във Вашата страна. Продуктите и услугите, реферирани в този уебсайт могат да бъдат обект на различни регулаторни изисквания, в зависимост от страната. Нищо в този Уебсайт не трябва да се приема като промоция или реклама на продукт или услуга, които не са позволени в съответната страна.

Разпространение и използване на информацията

Уебсайтът и неговото съдържание се притежават и управляват от Omega и са защитени от закона за авторското право. Вие имате достъп до информацията и можете да сваляте информация, включително текстове, образи, аудио и видео файлове от Уебсайта за Ваша лична употреба, с нетърговска цел, но промяната или по-нататъшното разпространение на Уебсайта или неговото съдържание не е разрешена. Не можете да разпространявате, променяте, прехвърляте, използвате повторно или публикувате отново Уебсайта или някаква част от съдържанието му. Omega не може да гарантира, че използването на информацията, съдържаща се в Уебсайта няма да наруши правата на трети страни. С изключение на ограничения начин на ползване, описан в този параграф, не получавате друго разрешение или право относно Уебсайта или някаква част от съдържанието му.

Търговски марки

Търговските марки, търговските услуги, търговските имена и опаковки в този Уебсайт са защитени от националното и международното законодателство. Нито една от тях не може да се използва без предварителнотописмено одобрение от Omega. Не може да получите или да Ви се даде разрешение или право относно някоя търговска марка, търговска услуга, търговско име или опаковка без изказването написмено одобрение от Omega.

Ограничение на отговорността

Omega полага разумни усилия да поддържа Уебсайта и неговото съдържание точни и актуални, независимо от това ние не твърдим и не даваме никакви гаранции относно точността или пълнотата на Уебсайта или неговото съдържание.

УЕБСАЙТЪТ И НЕГОВОТО СЪДЪРЖАНИЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ “ТАКА КАКТО СА”. OMEGA НЕ ДАВА ГАРАНЦИИ ОТНОСНО ПЪЛНОТА, ТОЧНОСТ, ДОСТЪПНОСТ, НЕНАРУШАВАНЕ НА ПРАВАИЛИ ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ НА УЕБСАЙТА ИЛИ НЕГОВОТО СЪДЪРЖАНИЕ. CHEFARO НЕ ТВЪРДИ И НЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ УЕБСАЙТЪТ И НЕГОВОТО СЪДЪРЖАНИЕ НЕ СЪДЪРЖАТ ВИРУСИ, ЧЕРВЕИ ИЛИ ДРУГИ КОДОВЕ, КОИТО МОГАТ ДА ИМАТ КОНТАМИНИРАЩИ ИЛИ ДЕСТРУКТИВНИ СВОЙСТВА.
НИТО OMEGA, НИТО НЯКОЯ ДРУГА КОМПАНИЯ ОТ ГРУПАТА НА OMEGA PHARMA, НИТО ДРУГИ ТРЕТИ ЛИЦА, УЧАСТВАЩИ В СЪЗДАВАНЕТО ИЛИ ХОСТВАНЕТО НА ТОЗИ УЕБСАЙТ ИЛИ НЕГОВОТО СЪДЪРЖАНИЕ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕКИ, СЛУЧАЙНИ, ЗАКОНОМЕРНИ, КОСВЕНИ ИЛИНАКАЗАТЕЛНИ ЩЕТИ, ВЪЗНИКНАЛИ ПРИ ДОСТЪПА, УПОТРЕБАТА ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА УПОТРЕБА НА САЙТА,УПОВАВАНЕТО НА САЙТАИЛИ НЯКАКВА ГРЕШКА ИЛИ ПРОПУСК В УЕБСАЙТА ИЛИ НЕГОВОТО СЪДЪРЖАНИЕ.
Тъй като някои юрисдикции не позволяват изключването или ограничаването на определени предупреждения или отговорности, тези изключение и ограничения може да не се отнасят за Вас.

Приложимо законодателство&компетентен съд

Всички предявени искания относнотози Уебсайт и неговото съдържание са подчинени на законодателството на Белгия. Използвайки този Уебсайт Вие попадате под изключителната юрисдикция на белгийския съд.

Линкове към други уебсайтове

Този Уебсайт може да съдържа референции или линкове към други сайтове, които не са под контрола на Omega и за които тази Правна информация не се отнася. Тези референции и линкове са предоставени само за Ваша информация и Omega не може да поеме отговорност относно някакви повреди или увреждания, които биха възникнали от други уебсайтове, референции или линкове. Имайте предвид, че е лично Ваша отговорност, посещението на такива други сайтове.

Линкове към Уебсайта

Използването на фреймове, хиперлинкове, огледални сайтове илипренасочването към Уебсайта или неговото съдържание, цитирането или ползването на информацията или на части от информацията в Уебсайта или неговото съдържание в трети уебсайтове не е позволено, без предварителното писмено съгласие на Omega. Ако сте заинтересовани да дадете линк към нашия Уебсайт, моля свържете се с нас на адреса, посочен по-долу.

Политика за личните данни

Употребата на този Уебсайт е също обект на нашата Политика за личните данни.

Свържете се с нас

Моля, чувствайте се свободни да се свържете с нас, ако имате въпроси относно Правната информация.
Omega Pharma Innovation & Development NV
Venecoweg 26
BE-9810 Nazareth
Белгия